Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
TeleZon AB
Organisationsnummer:
559218-3346
Adress:
Nya Boulevarden 10, 291 31 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:
040-623 24 25
Bankgiro:
5387-6678
E-postadress:
Hemsida:
http://www.telezon.se