Slutligt fastställande av stämmoombud 2019

Valberedningen har nu fastställt den slutliga listan på stämmoombuden inför Svensk Handels stämma den 13 maj. 

Publicerad: 2019.04.29 Senast uppdaterad: 2019.04.29

Skriv en kommentar