Svensk Handels stämma

Stämman den 10 maj 2021 är en möjlighet för dig som medlem att göra din röst hörd. Det är ett bra tillfälle att ta del av Svensk Handels arbete under året som gått och gemensamt blicka framåt. 

Vi ser fram emot att mötas digitalt den 10 maj kl 9.00-10.15.

Välkommen!

Inbjudan

Vi kommer inom kort att skicka ut inbjudningar till årets stämma med en anmälningslänk. Du har redan nu möjlighet att anmäla dig som ombud. Som medlem i Svensk Handel är du givetvis välkommen att delta på stämman oavsett.

Din anmälan med ”ombud” i ämnesraden mejlar du till: stamman@svenskhandel.se

Motioner

Eventuella motioner mejlas lämpligen till stamman@svenskhandel.se eller skickas till Svensk Handel, 103 29 Stockholm. Märk kuvertet med ”motion”. Motionen ska vara Svensk Handel tillhanda senast 11 mars.

Ombud

Vem kan bli ombud? Du som är vd, ägare eller har en ledande befattning i ett av Svensk Handels medlemsföretag.

Om du inte kan närvara kan du ge fullmakt till ett annat (på stämman) deltagande ombud.

Publicerad: 2021.02.12 Senast uppdaterad: 2021.02.24