Svensk Handels stämma

Slutligt fastställande av stämmoombud Svensk Handels stämma 2020

Valberedningen har nu fastställt den slutliga listan på stämmoombuden inför Svensk Handels stämma den 11 maj.

Om du har frågor eller synpunkter inför stämman är du välkommen att kontakta anders.thelin@svenskhandel.se.

Anders Thelin
Beatrice Ståhle
Publicerad: 2020.02.27 Senast uppdaterad: 2020.02.27 Kategori: Stämma

Skriv en kommentar