Så beräknar du maxantalet i din butik

Folkhälsomyndighetens beräkningsmodell informerar kring hur du som handlare ska beräkna maxantalet i din butik. Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus.

Den tillgängliga butiksytan inomhus är den ytan där kunder och besökare vistas. Den tillgängliga ytan inomhus är den yta där kunder och besökare kan röra sig. Personalutrymmen och lagerutrymmen ingår med andra ord inte i den tillgängliga ytan. Du som handlare måste dra bort kvadratmeter för eventuella fasta möbler och inventarier.

Du behöver inte ta hänsyn till personalen i beräkningen.

Exempel:
Om du har en tillgänglig butiksyta på 100 kvadratmeter så ska denna siffra divideras med 10.
100 kvadratmeter / 10 = 10 kunder

Om din butik har en tillgänglig yta på mindre än 10 kvadratmeter gäller som huvudregel att endast en person kan vistas i butiken samtidigt. Om det är en person med ett barn som inte kan vänta på gatan eller en person som på annat sätt behöver stöd undantas detta och fler personer kan vistas i lokalen vid det tillfället.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.12.21 Senast uppdaterad: 2021.12.21 Kategori: Corona