Så uppfyller du kraven i den nya Covid-19 lagen – seminarium

Svensk Handel seminarium hölls för dig som driver handel och är kan användas som en guide kring de nya kraven som pandemin medfört för handeln. Vi går igenom hur du implementerar de nya åtgärderna och hur du tolkar det regelverk som började gälla 10 januari 2021.

Vi vill förenkla ditt arbete med att följa de krav som fastslås i lagen, förordningarna och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vi förklarar regelverken och ger dig förslag på hur du uppfyller kraven genom konkreta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen och ditt ansvar som handlare finns att läsa i sin helhet i Svensk Handels riktlinje.

Deltagare på det inspelade seminariet var:

  • Henrik Ekelund, näringspolitisk expert som presenterade Svensk Handels arbete med Länsstyrelserna (som är de som kommer utöva tillsyn).
  • Juristerna, Sofia Stigmar och Malin Engblom, gick igenom de krav som påverkar dig som handlare och din verksamhet.

Seminariet livesändes måndagen den 18 januari.

Publicerad: 2021.01.19 Senast uppdaterad: 2021.01.19