Information till anställda

Informationen utgår från olika kundsituationer och ger förslag på svar som dina anställda kan använda sig av i kommunikationen med kunderna. 

Syftet med informationen är att stötta dina anställda så att de kan känna sig mer trygga i kundmötet.

Här hittar du informationsbladet >>

Publicerad: 2020.11.27 Senast uppdaterad: 2020.11.27