Om kampanjen "Välkommen in"

Genom kampanjen Välkommen in vill Svensk Handel skapa medvetenhet kring hur vi alla kan bidra för att förebygga smittspridning i handelsmiljöer.

Syftet med ”Välkommen in” är dels att visa vilket ansvar handeln tar, dels vad var och en som handlar kan göra för att förebygga spridning av covid-19. Målet är att både anställda och kunder ska känna sig trygga.

Kampanjen består dels av en gemensam riktlinje med råd och rekommendationer för dig som medlemsföretag, skyltmaterial som du enkelt kan beställa eller ladda ner samt avståndsmarkeringar och tröjknappar.

Publicerad: 2020.05.25 Senast uppdaterad: 2020.05.25