Corona: Riktlinje för handeln

Handeln har en viktig samhällsroll. Vi måste därför gemensamt och kontinuerligt följa de föreskrifter och allmänna råd som finns från Folkhälsomyndigheten för att förebygga smittspridningen av covid-19 (corona).

För att hjälpa dig som medlem att anpassa din verksamhet enligt de föreskrifter som gäller från Folkhälsomyndigheten har Svensk Handel tagit fram en riktlinje.

En riktlinje som hela verksamheten kan använda

För att åtgärderna ska kunna implementeras på ett effektivt sätt är det viktigt att förankra riktlinjen hos alla de funktioner som berörs i din organisation.

Riktlinjen är indelad i olika delar så att det ska vara möjligt för dig att endast ta vidare det som är relevant för en särskild roll i verksamheten. Under respektive sektion hittar du en rekommendation för vilka som kan ha nytta av informationen.

Riktlinjen i sin helhet

Riktlinjen innehåller information om vilka grundläggande värden som genomsyrar den, vilka krav du behöver efterleva som handelsföretag och hur du ska använda den i praktiken. Riktlinjen består av fem fördjupande delar om åtgärder, både åtgärder du måste och insatser du borde vidta, för att minska smittspridning av covid-19.

Svensk Handels riktlinje >

Åtgärder i organisationen

För att kunna implementera korrekta åtgärder behöver dessa förankras i relevanta delar av organisationen. I det här avsnittet får du hjälp med att skapa goda organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra åtgärderna. 
Roller som kan ha nytta av informationen: VD, butiksägare, ledningsgrupp, projektledare och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder i butiken

Det är viktigt att korrekta åtgärder vidtas i butiksmiljö eftersom en stor del av det dagliga arbetet för de anställda sker i butikslokalen. Det är också här besökarna kommer i kontakt med verksamheten (och varandra). I det här avsnittet får du konkreta åtgärdsförslag samt skylt- och informationsmaterial som du kan använda i butiken. 
Roller som kan ha nytta av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder för kunder

Även kunden har ett ansvar att agera på ett sätt som inte medför en ökad risk för smittspridning. I det här avsnittet får du råd och rekommendationer för hur du kan kommunicera kundens ansvar. 
Roller som kan ha nytta av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, kommunikationsavdelning, kundtjänstansvarig, försäljningschef, webbansvarig och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder för anställda

Som arbetsgivare behöver du se till att du kan erbjuda dina anställda en god arbetsmiljö och förebygga risken för smittspridning. I det här avsnittet får du konkreta förslag för hur du ska agera, t ex hur du lämnar information till dina anställda och vidtar åtgärder i arbetsmiljön. 
Roller som kan ha nytta av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning och andra personer i ledande positioner. 

Leveranser och heminstallationer

Ditt arbetsgivaransvar gäller även för anställda som utför leveranser eller är lagerarbetare. Det finns också särskilda kundaspekter som du behöver ta hänsyn till när leveranser utförs. I detta avsnitt kan du ta del av åtgärdsförslag för att uppnå både trygga leveranser och säkra heminstallationer. 
Roller som kan ha nytta av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning, logistik- och e-handelsansvariga och andra personer i ledande positioner. 

 

Svensk Handels riktlinje

Handlingsplan för åtgärder gällande Covid-19

Publicerad: 2020.05.25 Senast uppdaterad: 2021.03.10