Seminarier i Handelns hus 2022

Detta är Svensk Handels seminarier i Handelns hus under Almedalsveckan 2022.

Måndag 4 juli

Måndag 4 juli | Kl 10.00-10.45

Köerna på flygplatserna – vad får det för effekter och hur länge kommer det att hålla i sig?

I pandemins kölvatten har flygplatserna i allmänhet och Arlanda i synnerhet drabbats av långa köer. Vad har skapat detta kaos, vilka effekter får det och hur länge kommer det att pågå?

 • Jennie Nilsson, Vice ordförande Näringsutskottet, Socialdemokraterna
 • Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Fredrik Elgh, Ansvarig Public Affairs, Swedavia
 • Susanne Andersson, VD, Visit Sweden
 • Jonas Siljhammar, VD, Visita
 • Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Tina Thorsell, Näringspolitisk chef, Transportföretagen
 • Carl Johan Swanson, Moderator / kommunikationschef, Visita
Måndag 4 juli | Kl 12.00-12.45

Hur ska handeln prioriteras i våra städer?

Det förändrade konsumentbeteendet med en ökad digital handel har väckt frågor i stadsutvecklingen om hur det ska planeras för morgondagens handel. Externhandeln, stadskärnan och e-handeln är alla olika försäljningskanaler som planeringen behöver ta hänsyn till.

Hur påverkas stadsbilden av morgondagens affärsmodeller? Kommer det att finnas handel i våra stadskärnor? Är externhandeln verkligen en dålig granne till stadskärnan eller är det så att de båda driver trafik till varandra om planeringen är rätt? Handelns strukturomvandling påverkar alla Sveriges kommuner, oavsett storlek. Med rätt beslut och planering ser vi tillväxt i våra kommuner och attraktivare städer. Vid detta seminarium debatterar vi handelns utveckling i våra städer med politiker, stadsutvecklare, fastighetsägare och handlare.

Medverkande:

 • Axel Josefson, Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg
 • Jan Björklund, Kommunsstyrelsens vice ordförande, Helsingborg
 • Mats Hedenström, Näringspolitiskchef, Svensk Handel
 • Niclas Eriksson, VD, Elgiganten
 • Elisabet Elmsäter Vegsö, Moderator, Svensk Handel
Måndag 4 juli | Kl 13.00-13.45

Digitala brott och cyberattacker – snart varje företagares vardag

Enligt rapporten ”Handelns utsatthet för IT-relaterad brottslighet” utsattes nära vartannat handelsföretag för IT-relaterade brott under föregående år. Parallellt skedde 100 000 cyberattacker mot svenska företag och myndigheter. Är det inte längre en fråga om, utan snarare när, man drabbas?

Den IT-relaterade brottsligheten är ett växande problem. Pandemins hemarbete följt av Rysslands invasion av Ukraina har ökat utsattheten ytterligare och nu är det inte längre fråga om huruvida man ska drabbas utan snarare när? Under seminariet presenteras en samlad lägesbild över handelns utsatthet för IT-relaterade brott. Fokus kommer ligga på de ökade antalet cyberattacker som drabbar svenska företag. Vilka är brotten? Vilken beredskap finns? Vilka åtgärder bör svenska företagare vidta för att minska risken för att drabbas? Och vad kan vi vänta oss framöver?

Medverkande:

 • Nina Jelver, Bedrägeriexpert, Svensk Handel
 • Pontus Lindström, Näringspolitisk expert, Företagarna
 • Jan Olsson, Kriminalkommisarie, Polisens nationella It-brottscentrum
 • Marcus Murray, Cybersäkerhetsexpert, Truesec
Måndag 4 juli | Kl 14.00-14.45

Arbetsgivaravgifter

Handel, besöksnäring och tjänstesektorn är de sektorer som anställer flest unga och utrikes födda. Men branscherna är beroende av rimliga arbetskraftskostnader för att kunna fortsätta vara motorer på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt betalar svenska företag 177 miljarder mer än OECD-genomsnittet i arbetsgivaravgifter och den största enskilda delen av arbetsgivaravgifterna är en ren skatt. Är det rimligt och vad kan vi göra för att förändra detta? Diskussion och paneldebatt med relevanta branschföreträdare och politiker.

Medverkande:

 • Sven-Olov Daunfeldt, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
 • Mats Green, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Johanna Haraldsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Sofia Larsen, VD, Svensk Handel
 • Jonas Siljhammar, VD, Visita
Måndag 4 juli | Kl 15.00-15.45

Hur stärker vi beredskapen för nästa kris?

Pandemin och kriget i Ukraina har testat den svenska beredskapen och försörjningskedjorna mer än på mycket länge. Hur ser vi till att den svenska livsmedelskedjans förutsättningar och målen i livsmedelsstrategin kan uppnås?

Hur arbetar vi bäst för att våra försörjningskedjor för mediciner och andra samhällsviktiga varor är väl rustade inför framtida eventuella kriser? Med ett oroligt säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde är samverkan mellan stat och näringsliv central i förstärkningen av vårt civila försvar. Svensk Handel bjuder in till ett samtal om hur staten och näringslivet gemensamt kan stärka den svenska beredskapen inför nästa kris.

Medverkande:

 • Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson, (L) Liberalerna
 • Nicholas Pettersson, VD, Dagab
 • Johan Wallér, VD, Apoteksföreningen
 • Johan Schnürer, Rektor, Örebro Universitet
 • Cecilia Anneling, Moderator / kommunikationschef, Svensk Dagligvaruhandel
Måndag 4 juli | Kl. 16.00-16.45

Hur gör vi e-handelsleveranserna mer hållbara?

E-handeln har under pandemin ökat kraftigt och dess krav på snabba leveranser har periodvis kritiserats ur ett hållbarsperspektiv.

Regeringen gav i januari i år i uppdrag åt Trafikanalys att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handeln, samt föreslå eventuella åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter. Vilka åtgärder behövs och vilka branschinitiativ har redan tagits? Branschöverenskommelsen Den fossilfria leveransen När kan vi erbjuda konsumenter Svanmärkta e-handelsleveranser? Är snabba leveranser och fri frakt hinder mot hållbar e-handel?

Medverkande:

 • Tom Thörnblom, Kommunikations- och hållbarhetschef, LYKO
 • Josephine Darlington, Projektledare, ASTER
 • Cathrine Löfquist, Hållbarhetschef, Bring Sverige
 • Per Ljungberg, VD, Svensk Digital Handel
 • Arne Andersson, Moderator / Senior rådgivare, Svensk Digital Handel

Seminariet arrangeras av Svensk Digital Handel.

Tisdag 5 juli

Tisdag 5 juli | Kl. 10.00-10.45

Metaverse – en ny handelsdimension att ta på allvar

Vad händer när virtuella konsumentvaror och NFT:er (Non Fungible Tokens) utgör en betydande del av all konsumtion? Vilka möjligheter och hot kommer med en virtuell konsumtionsmarknad, hur kan de hanteras? Vilka juridiska åtgärder behövs när konsumtionen ökar i Metaverse?

Metaverse och ökad konsumtion av virtuella varor kan påverka konsumtionssektorn avsevärt och medföra stora möjligheter i form av räckvidd och exponering, men även risker för de som inte hänger med. Hur bör varumärken hantera utvecklingen på bästa sätt? När du köper en vara i framtiden kan du även bli ägare till en länkad NFT i Metaverse. Marknaden för in-game-konsumtion är stor och förväntas öka till 129 miljarder USD 2021, från 109 miljarder USD 2019. Varumärken som Gucci & Balenciaga ger sig in på området och erbjuder virtuella varor att köpa till priser som ofta är högre än för motsvarande fysiska produkter.

Facebooks utveckling av en Metaverse-plattform möjliggör nya former av marknadsföring och försäljning av konsumentvaror online – något företag börjar uppmärksamma allt mer. De som hänger med i transformationen till ett Metaverse kommer sannolikt blomstra.

Medverkande:

 • Magnus Jones, Nordic Blockchain & Innovation Lead, EY
 • Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Christina Wainikka, Jurist/Näringspolitisk expert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv
 • Johnas Liljegren, Group Director Retail & e-commerce Sweden, Meta (Facebook)
 • Sara Örvall, COO, Axel Johnsson
Tisdag 5 juli | Kl. 13.00-13.45

Rekordhög inflation och stigande räntor hotar jobben – vad kan handeln och politiken göra?

Inflationen är rekordhög, räntorna stiger, hushållens köpkraft minskar. Handelns lönsamhet pressas, samtidigt som konsumenter efter pandemin hellre vill spendera sina pengar i andra sektorer. Hur kan handeln agera i denna ekonomiska miljö samtidigt som den internationella konkurrensen hårdnar?

Inför hösten och nästa år pekar de flesta kurvor åt fel håll för handeln: energi-, transport- och råvarukostnader ökar eller ligger på historiskt höga nivåer. Redan i nuläget ligger inflationstakten på de högsta nivåer vi sett de senaste 30-åren. Omvärldsproblemen i kombination med hushållens försvagade köpkraft hotar jobben inom bland annat handeln – näringslivets största arbetsgivare. Vad kan handeln och politiken göra för att mildra effekterna för konsumenter och medborgare? Hur möter vi bäst den internationella konkurrensen när näringslivet står under stort omvandlingstryck och det samtidigt är oroligt i omvärlden? Hur kommer e-handeln att utvecklas? Detta är några av de frågor vi försöker reda ut med hjälp i en panel bestående av näringsliv, politik och akademi.

Medverkande:

 • Mats Bergman, ordförande i Handelns Ekonomiska Råd
 • Hans Eklind, riksdagsledamot (KD)
 • Patrik Hedelin, managing partner, eEquity
 • Helena Hånell McKelvey, samhällspolitisk chef, Amazon
 • Sofia Larsen, vd Svensk Handel
 • Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel

Moderator: Stefan Kvarfordt, näringspolitisk expert, Svensk Handel

Tisdag 5 juli | Kl. 14.00-14.45

Vem tar ansvar för kontanternas överlevnad?

Sverige är ett av de länder i världen där digitala betalningar ökar mest. Kontanta betalningar blir för varje år allt färre inom handeln, restaurang, hotell, parkering, kollektivtrafik och offentliga sektorn. Vem ansvarar för att kontanterna ska finnas kvar?

Denna utveckling drivs främst av att konsumenterna upplever en digital betalning snabb och bekväm vilket många gånger också effektiviserar betalningarna i vårt samhälle. Kontanterna håller helt enkelt på att fasas ut. Vad får det får effekter när det gäller inkludering och beredskap vid kris? Behövs kontanter för att alla ska kunna betala eller finns det andra alternativ framåt? Vem ska ansvara för ett betalmedel som allt färre använder sig av upprätthålls - privata marknaden eller staten?

Medverkande:

 • Björn Wiechel, Ledamot i Finansutskottet, Socialdemokraterna
 • Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges konsumenter
 • Nina Wenning, VD, Bankomat
 • Stefan Johanssson, Försäljning- och marknadschef, Loomis
 • Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert, Betalfrågor, Svensk Handel
 • Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, moderator, Svensk Handel
Tisdag 5 juli | Kl 15.00-15.45

Evenemang som hävstång för utveckling och tillväxt

Frågan om evenemangens betydelse för utveckling och tillväxt har fått ökad betydelse efter pandemin. I exportstrategin lyfts evenemang som en viktig del i att främja exporten och ur ett besöksnäringsperspektiv är det en möjlighet för att hålla hela landet levande.

Möten och evenemang bidrar positivt i flera perspektiv nationellt, regionalt och lokalt. Samtidigt ökar konkurrensen, inte minst för evenemang som ger internationell synlighet. Allt fler länder gör väsentliga ansträngningar för att vinna evenemang och stora möten. Det finns tre huvudsakliga argument för detta. Förberedelser och genomförande skapar sysselsättning och ett arv i form av arenor och andra projekt som ger långsiktig nytta.

De besökare som reser till evenemanget för med sig pengar som spenderas i den lokala ekonomin Det intresse som genereras före under och efter evenemanget spiller över på platsens varumärke vilket resulterar i framtida turism och investeringar. För att Sverige ska lyckas långsiktigt är det viktigt att möten och evenemang får en tydlig plats i handlingsplanerna som ska utvecklas från regeringens besöksnäringsstrategi och att evenemang ses som verktyg för att uppnå målsättningarna i exportstrategin.

Medverkande:

 • Azadeh Rohjan Gustafsson, Ledamot i Kulturutskottet, Socialdemokraterna
 • Susanne Andersson, VD, Visit Sweden
 • David Fridell, VD, Marathongruppen
 • Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel
 • Jonas Siljhammar, VD, Visita
 • Henrik Ekelund, Näringspolitisk expert/Moderator, Svensk Handel

Seminariet arrangeras av Svensk Handel och Svensk Turism.

Onsdag 6 juli

Onsdag 6 juli | Kl. 10.15-10.55

Fair play – ett måste även online

Allt fler konsumenter och handlare befinner sig online då det öppnar upp för ett större utbud, fler valmöjligheter, flexibilitet, nya affärsmöjligheter och möjligheten att nå fler konsumenter. Utvecklingen har skett rekordsnabbt men har reglerna och lagstiftaren hängt med?

Förflyttningen och den snabba beteendeförändringen hos konsumenter från köp hos den fysiska butiken till e-handeln blev inte minst tydlig under pandemin. Är det exempelvis rimligt att online marknadsplatser har andra regler gällande produktansvar än en e-handlare? Vad är ett så kallat dark pattern? Och hur riskeras e-handelns renommé samt konsumenterna att skadas av oseriösa aktörer? Svensk Handel bjuder in till ett samtal om schyssta regler och tillsyn online med företrädare från konsumentsidan, lagstiftaren och handlaren.

Medverkande:

 • Sofia Larsen, VD, Svensk Handel
 • Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges konsumenter
 • Sandra Gadd, CFO, Boozt
Onsdag 6 juli | Kl. 12.00-12.45

Brott mot handeln – går det att bryta utvecklingen?

Svenska handlare utsätts årligen för allt fler stölder, trakasserier, hot och våld. Enligt våra mätningar har handeln aldrig varit så brottsutsatt som nu. Mångmiljardbelopp går förlorade och konsekvenserna för de anställdas arbetsmiljö är allvarliga.

Under seminariet samtalar vi om nuläget, med utgångspunkt från dagsfärska mätningar. Vi tittar på hur den omtalade lagen Tillträdesförbud till butik har fungerat i praktiken och hur de senaste årens trend av ökad brottslighet ska kunna vändas.

Medverkande:

 • Paulina Brandberg, Rättspolitisk opinionsbildare (L), Åklagare, Årets svensk 2022
 • Viktor Banke, Försvarsadvokat
 • Peter ”Peppe” Larsson, Polis
 • Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk Handel
 • Marie Enhörning, Moderator, Svensk Handel
Onsdag 6 juli | Kl. 13.00-13.45

Kompetensförsörjning inom handeln

Digitaliseringen och globaliseringen har medfört att handeln på relativt kort tid blivit den mest internationellt konkurrensutsatta branschen i näringslivet.

Branschens förändring påverkar också kompetensbehovet då handeln numera konkurrerar om samma spetskompetens som många andra branscher inom exempelvis programmering och dataanalys. I en färsk rapport har Svensk Handel försökt ta reda på vad som är rätt kompetens samt hur kompetensbehovet inom handeln ser ut och kommer att se ut framöver. Seminariet kommer att bjuda på presentation av rapporten samt en diskussion med företrädare för branschen, utbildningsväsendet samt politiken.

Medverkande:

 • Sofia Larsen, VD, Svensk Handel
 • Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
 • Jens Jacobsson, Vice VD, Akavia
 • Henrik Brolin, Ombudsman, Handelsanställdas förbund
 • Niclas Eriksson, VD, Elgiganten
 • Henrik Ekelund, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Thomas Christensen, Moderator, Svensk Handel
Onsdag 6 juli | Kl 14.00-14.45

Modeindustrins omställning

Modeindustrin står inför ett paradigmskifte pådrivet av samhällstrender som accelererats av de senaste årens pandemi. Hur detta paradigmskifte ser ut och vad vi har att vänta av den nya eran av mode lyfts och diskuteras utifrån ett flertal perspektiv.

Dagens modeindustri står inför omfattande omställningar till följd av dess ohållbara system byggt på massproduktion och ständig konsumtion. Detta system har resulterat i att modeindustrin är en oerhört förorenande industri. Det faktum att industrin dessutom ofta brister i att tillgodose goda arbetsförhållanden, särskilt för de som jobbar med produktion, påvisar tydligt systemets skadliga konsekvenser både vad gäller social- och miljömässig hållbarhet.

I och med konsumenters allt större fokus på hållbarhet och en allt mer digitaliserad livsstil, har dagens modesystem kommit att utmanas och är nu under stor förändring. Transformationen av modeindustrin spås bland annat resultera i färre plagg på marknaden, cirkulära affärsmodeller, digitalt mode och omfattande innovation som bland annat involverar material och AI. Omställningens komplexitet, dess förväntade konsekvenser samt betydelsen av politiska initiativ för att stötta den belyses genom att presentera och diskutera en ny rapport.

Medverkande:

 • Jennie Rosén, CEO, Swedish Fashion Council
 • Kunal Chopra, Managing Director & Co-Founder, FRAME
 • Suzan Hourieh Lindberg, VD, The Social Few
 • Harald Cavalli-Björkman, Chief Growth Officer, Renewcell
 • Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO

Seminariet arrangeras av Svensk Handel, Swedish Fashion Council och TEKO.

Onsdag 6 juli | Kl. 15.00-15.45

E-handelsleveranser i morgondagens hållbara stad

I visioner som målas upp om morgondagens hållbara städer har andelen transporter minskat kraftigt. Hur hänger det ihop med prognoserna om att 50 procent av sällanköphandelns omsättning kan komma från e-handeln år 2030?

Hur ska dessa tillkommande paket levereras? 

Medverkande:

 • Ann Sonne, Kommunikationsdirektör, Budbee
 • Per Ljungberg, VD, Svensk Digital Handel
 • Emmyly Bönfors, Kommunalråd Göteborg, Centerpartiet
 • Sandra Gadd, CFO, Boozt
 • Erik Lundberg, VD, Apotek Hjärtat
 • Marie Enhörning, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Arne Andersson, Moderator / Senior rådgivare, Svensk Digital Handel

Seminariet arrangeras av Svensk Digital Handel.

Onsdag 6 juli | Kl 16.00-16.45

Kläder sorteras inte ut från det övriga avfallet idag – Vad krävs?

Från 1 januari 2025 ska textilavfall sorteras separat enligt EU:s avfallslagstiftning. En svensk utredning föreslog formerna för ett producentansvar i Sverige i slutet av 2020, men sedan har inget hänt.

Vilka är hindren för att ett fungerande cirkulärt textilsystem ska komma på plats? I seminariet framför aktörer från näringslivet och akademi vilka de tekniska och organisatoriska utmaningarna är, med en avslutande debatt om behovet av beslut och vad politikerna gör, såväl inom Regeringskansliet som i riksdagen, för att säkerställa att ett nationellt system för insamling, sortering och bearbetning av insamlat textilavfall kommer på plats.

Medverkande:

 • Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO
 • Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borås
 • Sandra Roos, Hållbarhetschef, Kappahl
 • Magnus Ek, Miljöpolitisk talesperson, Centern
 • Hanna Westerén, Gruppledare miljö- & jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
 • Magnus Nikkarinen, Moderator, Svensk Handel

Torsdag 7 juli

Torsdag 7 juli | Kl 09.00-09.45

Retrieve – Repair – Reuse – Recycle – kommer ny EU-lagstiftning leda till mer hållbara produkter?

Alla vi konsumenter vill att en produkt ska hålla så länge man har behov av den. Hur vet man vilken typ av produkter som är hållbara respektive ohållbara?

Den 30 mars lade Kommissionen fram det nya lagförslaget om hållbara produkter (Sustainable Products Initiative) som syftar till att fastställa ett EU-ramverk för att göra produkter mer hållbara och anpassade för en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi, samtidigt som avfallet minskar. Den nya lagstiftningen är kopplat till ekodesign med nya krav på bl.a. tillgång på reservdelar, reparerbarhet, spårbarhet (produktpass), användning av återvunnet material med målet att fasa ut de minst hållbara alternativen. Kommer den föreslagna rätten till reparation verkligen leda till att konsumenter i högre grad väljer att förlänga livet på sina produkter, då konsumentlagstiftningen samtidigt möjliggör att kunna få en ny produkt vid fel på den ursprungliga produkten.

Medverkande:

 • Åsa Domeij, Ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi
 • Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
 • Janine Alm Ericson, Ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
 • Mats Hedenström, Moderator, Svensk Handel
Torsdag 7 juli | Kl 10.00-10.45

Svenska handelsföretag tar ansvar för verksamheter i produktionsländer – hjälper EU-lagstiftning?

Den 27 februari presenterades ett nytt förslag om EU-lagstiftning gällande företagsaktsamhet när europeiska företag gör affärer i andra länder. Flera svenska handelsföretag bedriver redan ett omfattande arbete för säkerställa att det är bra villkor genom hela produktions-och leveranskedjan.

Seminariet utgår ifrån frågan om hur en EU-lagstiftning bör vara utformad för att inte skrämma iväg dessa företag från länder där man bedriver en socialt viktig verksamhet.

Medverkande:

 • Mats Bergman, Professor, Handelns Ekonomiska Råd
 • Håkan Björklund, Public Affairs, Axfood
 • Åsa Törnlund, Ombudsman, LO
 • Magnus Nikkarinen, Moderator, Svensk Handel
 • Robert Petersson, CEO Kinnarps
 • Magnus Ek, Miljöpolitisk talesperson (C)

Varmt välkomna!

Publicerad: 2019.06.11 Senast uppdaterad: 2019.06.11