Vårt uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Vi förbättrar villkoren för drygt 9 000 handlare i Sverige.Shiplink
SH Pension
SEB