Konkurrensklausuler

En konkurrensklausul är ett förbud i anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren efter anställningens upphörande inte får ta anställning i eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med konkurrerande verksamhet.