Personalliggare blir krav för partihandel med livsmedel

Från och med den 1 juli 2018 gäller krav på att ha personalliggare för partihandel med livsmedels- och tobaksverksamhet. Syftet med systemet med personalliggare är att motverka svartarbete och att skapa sundare konkurrensförhållanden.