Ändrade regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om ändrade regler för medicinska kontroller i arbetslivet, vilket innebär vissa förändringar från och med den 1 november 2019 och andra förändringar från och med den 1 november 2021.