Bristfälliga läkarintyg – information om vad som gäller för dig som arbetsgivare

För att arbetsgivaren ska kunna bedöma den anställdes arbetsförmåga i samband med sjukdom krävs läkarintyg som ger vägledning för arbetsgivaren. Läkarintyg krävs också för att arbetsgivaren ska kunna bedöma rätten till sjuklön från och med den andra sjuklöneveckan i sjukfallet. Förenklade och innehållsfattiga läkarintyg gör det ofta mycket svårt för arbetsgivare att kunna göra dessa bedömningar.