Arbetsmiljöverket genomför tillsynsinsats med fokus på smittrisk

Arbetsmiljöverket har påbörjat en tillsynsinsats med fokus på smittrisk avseende coronaviruset. Tillsynsinsatsen riktar sig mot flera branscher och genomförs via telefon. Inom handeln är det främst apotek, små dagligvaruhandlare samt butiker som säljer tobak och drycker som berörs.