Arbetsmiljöverket inspekterar arbete i utgångskassa

Tillsynsprojektet, som just nu pågår, omfattar cirka 250 inspektioner mot dagligvaruhandel och annan detaljhandel och kommer att göras i hela landet. Tillsynsinsatsen pågår fram till den 1 juli 2020 och uppföljande besök kommer att ske under hösten.