Ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

En ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna inträda i eller återgå till arbetslivet träder i kraft den 1 februari 2020. Lagen innebär att regionerna (landstingen) har en skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter, för att främja deras inträde eller återgång i arbete, och den påverkar i viss mån dig som arbetsgivare.