Nytt sjuklöneintyg och nyheter avseende intyg för sjukpenningperioden

Svensk Handel har tillsammans med Svenskt Näringsliv länge kritiserat att arbetsgivare inte får tillräcklig information i läkarintyg under sjuklöneperioden. Nu finns ett nytt sjuklöneintyg framtaget. Läs mer om det nya sjuklöneintyget och nyheter när det gäller intyg för sjukpenningperioden i den här informationstexten.