Preliminär överenskommelse om att sänka åldern för ålderspension i Avtalspension SAF-LO

Parallellt med avtalsförhandlingarna under vårvintern har förhandlingar skett mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om förändringar i Avtalspension SAF-LO och de kollektivavtalade försäkringarna. En preliminär överenskommelse har träffats. Den preliminära överenskommelsen kommer att träda i kraft om det under hösten 2020 träffas ett märkessättande avtal inom industrin som är 29 månader långt.