Tillväxtverkets nya besked angående semester

Tillväxtverket har idag ändrat informationen på sin hemsida om att betald semester betraktas som närvaro vid beräkning av stöd. Tillväxtverket kommer istället att följa lagen vad gäller stöd för semester. Detta innebär att något stöd inte kommer att beviljas för semesterfrånvaro.