30 april är sista dag att ansöka om korttidsstöd för december 2020

En ansökan om stöd ska lämnas in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 måste ansökan lämnas in senast den 30 april 2021.