Arbetsmiljöverket genomför tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19, alltså branscher där det sker många mänskliga kontakter, det kan vara svårt att hålla avstånd och hemarbete inte är möjligt.