Förslag om att 80 procent permittering ska vara möjligt även under maj och juni 2021

Regeringen har tidigare föreslagit att riksdagen ska besluta att det ska vara möjligt att söka stöd för korttidsarbete med 80 procents arbetstidsminskning även under april 2021, i likhet med vad som gällt under januari – mars 2021. Samtidigt har regeringen föreslagit att även nivåerna av löneminskning samt den statliga stödnivån under april 2021 ska vara desamma som gällt under januari – mars 2021.