Förslag om ny visselblåsarlag

Regeringen har föreslagit en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Ta del av vårt informationsmaterial och våra tips på hur du kan förbereda dig.