Handels fackliga studieverksamhet 2021

Varje år träffar Svensk Handel och Handelsanställdas förbund en överenskommelse om i vilken omfattning de vanligaste fackliga kurserna berättigar till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Inför 2021 års fackliga studieverksamhet har Handelsanställdas förbund arbetat om sitt grundläggande utbildningsprogram för fackliga förtroendemän.