Handels fackliga studieverksamhet 2022

Varje år träffar Svensk Handel och Handelsanställdas förbund en överenskommelse om i vilken omfattning de vanligaste fackliga kurserna berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. I utbildningsprogrammet betonas utbildning i förhandling och samverkan. Syftet med utbildningsprogrammet är att försöka tillse att den som deltagit i utbildningsprogrammet därefter i sin roll som facklig förtroendeman ska kunna fokusera på inflytandefrågor och samverkan samt kunna ha ett förhandlingsmandat i praktiken och vid färre tillfällen biträdas av en lokalavdelningsombudsman.