Korttidsarbete – löneökning som sker efter jämförelsemånaden

Löneökningar som har skett efter jämförelsemånaden kommer inte omfattas av eventuellt stöd och löneminskningen vid korttidsarbete ska beräknas på ordinarielön innan löneökningen.