Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 avslutas den 30 september 2021

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Flera av dessa tillfälliga åtgärder avslutas den 30 september 2021.