Partsgemensamma riktlinjer för apoteksbranschen – ingen förlängning

De partsgemensamma riktlinjerna avseende avtal för apoteksanställda gäller till och med den 20 maj. Förhandlingarna som förts om en förlängning har tyvärr inte lett till någon förlängning eller till nya riktlinjer.