Avtalsinformation och lathund för nya löner Detaljhandelsavtalet

Nu finns information om de förändringar som följer av det nytecknade Detaljhandelsavtalet samt en lathund för nya löner här på Arbetsgivarguiden.