Komplettering av riktlinjer med anledning av coronavirusets effekt på detaljhandeln

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har enats om kompletteringar till de partsgemensamma riktlinjer, om åtgärder inom detaljhandeln i anledning av coronaviruset, som ursprungligen överenskoms den 13 mars.