Parterna överens om nya riktlinjer med anledning av coronavirusets effekter på detaljhandeln(2)

Med anledning av coronavirusets påverkan på detaljhandeln har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund enats om nya partsgemensamma riktlinjer.