Information om samråd med arbetstagarnas representanter avseende den övergripande bemanningsplaneringen

Ta del av vår information och använd den som ett stöd vid genomförandet av samrådet med facket.