Avtalsinformation för Elektronikteknikeravtalet

Nu finns information om de förändringar som följer av det nytecknade avtalet avseende Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker här på Arbetsgivarguiden.