Avtalsinformation för Glassföretagsavtalet

Nu finns information om de förändringar som följer av det nytecknade Glassföretagsavtalet här på Arbetsgivarguiden.