Tilläggsöverenskommelse korttidsarbete IF Metall

Svensk Handel och IF Metall har den 25 mars träffat en tilläggsöverenskommelse till den tidigare träffade överenskommelsen mellan parterna angående korttidsarbete.