Avtalsinformation och lathund för nya löner Lager- och E-handelsavtalet

Nu finns information om de förändringar som följer av det nytecknade Lager- och E-handelsavtalet samt en lathund för nya löner här på Arbetsgivarguiden.