Nya partsgemensamma riktlinjer om åtgärder inom lager- och e-handeln med anledning av coronaviruset – gällande efter lokal överenskommelse

Med anledning av coronaviruset och dess effekter inom lager- och e-handeln enades Svensk Handel och Handelsanställdas förbund den 17 mars 2020 om partsgemensamma riktlinjer avseende vissa åtgärder inom lager- och e-handeln. Riktlinjerna reviderades den 18 maj 2020.