Centralt kollektivavtal om korttidspermittering och partsgemensamma riktlinjer med anledning av coronaviruset för Ledarna

Svensk Handel och Ledarna har den 25 mars träffat centralt kollektivavtal om korttidspermittering med statligt stöd och partsgemensamma riktlinjer med anledning av coronaviruset.