Förlängning av partsgemensamma riktlinjer om åtgärder för tjänstemän i anledning av coronaviruset

Svensk Handel har kommit överens med Unionen och Akademikerförbunden om att de tidigare överenskomna partsgemensamma riktlinjerna ska förlängas till och med den 31 augusti 2020.