Förlängning av partsgemensamma riktlinjer om åtgärder för tjänstemän i detaljhandeln i anledning av coronaviruset

Svensk Handel och Unionen har kommit överens om att de tidigare överenskomna partsgemensamma riktlinjerna ska förlängas till och med den 31 augusti 2020.