Tilläggsöverenskommelse korttidspermittering Unionen och Akademikerförbunden

Vi har träffat tilläggsöverenskommelse med Unionen och Akademikerförbunden om en komplettering av den tidigare ingångna överenskommelsen om korttidspermittering från den 18 mars 2020. Kompletteringen avser Handelns tjänstemannaavtal och avtal för tjänstemän inom detaljhandeln.