Arbetsmiljöverkets tillsyn

Vid en inspektion bedömer Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren lever upp till de arbetsmiljöregler som finns. För att förbereda dig för en inspektion, läs gärna igenom avsnittet om sanktionsavgifter.