Arbetsutrustning

Särskilda regler gäller för arbetsutrustning såsom stegar, truckar eller maskiner. För att en medarbetare ska få köra truck på arbetsstället måste du som arbetsgivare utfärda ett skriftligt tillstånd. Görs inte detta kan du drabbas av en sanktionsavgift.