Förebyggande arbetsmiljöarbete

Hot och våld, belastningsergonomi och organisatorisk arbetsmiljö är några de viktigaste arbetsmiljöfrågorna inom handeln. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är den modell som ska användas för alla aspekter av arbetsmiljön.