Förebyggande arbetsmiljöarbete

Förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att du undersöker arbetsmiljön, bedömer risker, genomför åtgärder och följer upp verksamheten. Här hittar du bland annat checklistor och mallar till hjälp i ditt förebyggande arbetsmiljöarbete.