Grundläggande skyldigheter

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du behöver ha koll på alla arbetsmiljöregler, informera anställda om risker och upprätta de policys och dokument som krävs.