Elever, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program