Lokaler

Du har ett ansvar för arbetsplatsen och lokalernas utformning och funktion. Det finns bland annat arbetsmiljöregler för personalutrymmen, ljus och utrymningsvägar. Om lokalerna är hyrda har även hyresvärden ett ansvar för att lokalerna är godtagbara ur arbetsmiljösynpunkt. Vid om- och nybyggnation finns särskilda regler.