Lokaler

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsplatsen och lokalernas utformning och funktion. Hur er arbetsplats är utformad har betydelse för trivseln, men det kan också påverka risken för att råka ut för olycksfall eller drabbas av arbetssjukdomar.