När olyckan är framme

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Du måste även anmäla arbetsskadan omgående till Arbetsmiljöverket om den kan anses innebära en svårare personskada, dödsfall eller om flera arbetstagare skadas samtidigt.